23 lutego 2017 Udostępnij

Inwestycja w srebro - poradnik

Czy warto inwestować w srebro?

Złoto i srebro od zarania stanowiły środek płatniczy.  Srebro stosowano już w starożytnym Egipcie od ok. 800 roku p.n.e. W miarę rosnących potrzeb, następuje „dodruk” pieniądza. Jest to zamiana złota i srebra na brąz i żelazo, a dzisiaj banknoty i e-pieniądze. Konsekwencje „psucia” pieniądza zawsze są złe, czyli np. podziały i upadki Państw.
Złoto jest równie dobrym narzędziem inwestycji, co srebro.  Trzyma wartość w czasie, co chroni oszczędności. Taka inwestycja ma jednak sens jedynie, kiedy budujemy własne rezerwy złota, np. z pomocą programów opartych o złoto. Zastanawiając się nad ulokowaniem oszczędności w srebrze warto przeanalizować poniższe argumenty:

Parytet srebra do złota

Kiedyś jedna uncja złota na całym świecie równała się 15 – 16 uncjom srebra. W 1971 ten parytet zmienił się do poziomu  1 do 80. Było to związane z ustawą Nixona, która zniosła konieczność zabezpieczenia dolara złotem. USA  upłynniły wszystkie rezerwy srebra, co skutkowało spadkiem jego cen na 30 lat. W ostatnich latach obserwujemy powolną wspinaczkę cen, do kursu 1 do 60, a wielu analityków prognozuje powrót do proporcji „historycznej” t. j. 1:16. Optymiści prognozują cenę 1 do 1, ze względu na bezpowrotną utratę dużych zasobów kruszcu skonsumowanego przez przemysł.

Zasoby srebra

W skorupie ziemskiej jest go17x więcej niż złota. Jednak wykorzystanie przemysłowe mogło doprowadzić do tego, że po raz pierwszy w historii świata srebra jest mniej niż złota.

Czy srebro to dobro konsumpcyjne?

Złoto wydobyte z głębi ziemi cały czas pozostaje w formie np. sztabek, czy biżuterii.  Srebro jest surowcem zużywanym. Mniejsza wartość powoduje, iż jego odzyskiwanie jest nieopłacalne. Kruszec ten jest produktem ubocznym wydobycia innych metali kolorowych. Opodatkowane wydobycie srebra zniechęca do poszukiwań  złóż. Roczne wydobycie zaspakaja 70 % zapotrzebowania.

srebrny pierścionek

Srebro - zastosowanie w przemyśle

Jest ono biocydem, który eliminuje bakterie. Ma zastosowanie w materiałach opatrunkowych, medycznych, związanych z higieną żywności, w kosmetologii. Ma szerokie zastosowanie w przemyśle. Niemal każdy komputer, laptop, a nawet baterie, akumulatory czy filtry do wody zawierają srebro. W 2008 spośród całkowitego zapotrzebowania na srebro ( 888 mln uncji) , przemysł wygenerował 50,3%., branża jubilerska 17,8%., a fotograficzna 11,8% popytu. Popyt na ten kruszec nie przekraczał 7%. ogółu, co w połączeniu z popytem pozostawia inwestorom do dyspozycji nie więcej niż kilkanaście % ogólnego zapotrzebowania na srebro.

Zapotrzebowanie na metale szlachetne

Niepewne czasy, obawa przed naciągającym kryzysem, dewaluacja dolara amerykańskiego - rośnie zapotrzebowanie na pewne lokaty. Użytek ze złota w funkcji materii przechowującej wartość stanowi około 87% rocznego popytu. Na rynku srebra tylko 35% rocznego nim obrotu ma na celu przechowywanie wartości.

Wzrost wartości złota

Banki emisyjne są naturalnym wrogiem złota i srebra, bo nie mają wpływu na ilość metali szlachetnych. USA  zależało na utrzymaniu ceny  dolara, w konsekwencji niskiej ceny złota. Banki centralne („BC”) pod silną presją USA próbowały manipulować ceną złota, wyprzedając rezerwy.

Zasady wyprzedaży rezerw złota zostały uregulowane w  1999. 14 centralnych banków z Europy oraz EBC zawarły umowę, która określa limity wyprzedaży rezerw do 400 ton na rok dla jednego banku. (Central Bank Gold Agreement, „CBGA1”). W ciągu 5 lat obowiązywania umowy banki centralne wyczerpały limit i sprzedały 2 tys. ton złota.

Druga umowa to lata 2004-2009 i większy limit wyprzedaży, do 500 ton rocznie. BC nie wykorzystały limitu i upłynniły 1884 ton złota, na czym zaważył ostatni kryzys. W 2009 roku podpisano trzecią umowę, z limitem na 400 ton rocznie. Na razie nie zgłoszono chęci sprzedaży znaczących ilości złota. W listopadzie ubiegłego roku tylko MFW sprzedał 212 ton złota i zapowiedział sprzedaż kolejnych 191 ton.

Ważny jest wzrost zainteresowania państw Azjatyckich lokowaniem nadwyżek z handlu zagranicznego w instrumenty bezpieczne. Chiny tracą zainteresowanie obligacjami USA i coraz chętniej kupują złoto. Nie należy spodziewać się w najbliższych latach, znaczącej podaży złota ze strony BC. Zdaniem poważnych analityków, cena złota w krótkim terminie może ulec co najmniej podwojeniu. Moim zdaniem wzrost ceny złota pociągnie wzrost cen srebra.

zmiana cen srebra

Lotność cen srebra

W ciągu ostatnich 42 lat, na zmianę kursu złota o 1% odpowiada zmiana kursu srebra o 1,75%, czy to w górę, czy w dół. Każdy, kto inwestuje w kruszce i spodziewa się wysokich zysków po złocie, powinien spodziewać się jeszcze wyższych zysków po srebrze. W latach 2002-2006 roczna stopa zwrotu z inwestycji w srebro wynosiła 36% a w złoto 26%, zaś w 2006r. wynosiła 47% i dwukrotnie przewyższała stopę zwrotu z inwestycji w droższy kruszec (23,2%).

Złoto - substytut

W związku ze wzrostem ceny złota następuje wzrost wyrobów jubilerskich, co spowoduje zastępowanie biżuterii złotej wyrobami srebrnymi.

Redakcja Menni.pl