Nic nie stoi na przeszkodzie, aby każdy Polak posiadał w swoim domu przynajmniej jedną sztabkę srebra. Co prawda jako wartości dewizowe oficjalnie uważa się jedynie złoto i platynę, ale srebro posiada praktycznie wszystkie cechy niezbędne do tego, aby zaliczyć je do tego grona...