3 kwietnia 2017 Udostępnij

Twoja bezpieczna przyszłość dzięki zakupowi złota inwestycyjnego

Ile godzin w roku pracujemy?

Statystycznie pracujemy około 42,5 godzin w tygodniu, co daje nam wynik około 2000 godzin w roku przez co najmniej 32 lata. Badania statystyczne potwierdzają, że już od lat jesteśmy jednym z najbardziej zapracowanych narodów na świecie i niewiele wskazuje na to, aby miało się to zmienić. Pieniądze, które zarabiamy w czasie kolejnych godzin pracy, powinny być wykorzystywane do zapewniania nam nie tylko godziwej teraźniejszości, ale i przyszłości. Jak jednak inwestować, aby na emeryturze nie troszczyć się już o kwestie materialne?

Inflacja

Gdy zaczynamy myśleć o stanie swoich finansów, niemal natychmiast uświadamiamy sobie problem spadku wartości pieniędzy. W ciągu ostatnich dziesięciu lat tak zwana skumulowana inflacja wyniosła w Polsce około 28 procent, a ekonomiści są zdania, że realnie złotówka straciła na wartości jeszcze więcej. Inflacja ma wpływ na sposób myślenia o przyszłości. Jeśli zdecydujemy się na włożenie pieniędzy do koperty i wyciągnięcie ich dopiero za dziesięć lat, ich wartość nominalna się nie zmieni. Niestety, zmieni się ich siła nabywcza i należy liczyć się z tym, że będzie ona zdecydowanie niższa niż miało to miejsce do tej pory.

Złoto inwestycyjne

Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby generować i zabezpieczać kapitał. Warto zatem wskazać te obszary aktywności, które mogą nam w tym pomóc.

Pierwszym jest bez wątpienia praca i nie ma tu znaczenia jej forma, o ile praca przynosi nam pieniądze. Kolejny to inwestowanie na rynku kapitałowym, a więc wszędzie tam, gdzie można korzystać z akcji, obligacji oraz lokat. Trzecim obszarem są nieruchomości, ich zakup jest bowiem sprawdzonym sposobem na generowanie środków. Nieruchomość można wynajmować, a także sprzedać, jeśli jest nam potrzebny zastrzyk gotówki. Ostatnim obszarem, którym warto się zainteresować jest lokowanie środków finansowych w złocie. Ten obszar wydaje się przy tym szczególnie interesujący.

Na pierwszy plan wysuwa się w tym kontekście charakterystyczna dla złota zdolność do przenoszenia wartości pieniądza, a to sprawia, że jest ono odporne na inflację. Jeśli trzymamy banknoty w domu, spadek ich wartości wydaje się nieunikniony. Jeśli jednak decydujemy się na trzymanie złota – wartość ta jest w najgorszym razie utrzymana, w najlepszym zaś – rośnie.

Nie bez znaczenia wydaje się jednak i to, że o zlocie możemy mówić jako o produkcie, dla którego charakterystyczna jest jego szeroka dostępność. Nie każdego stać na to, aby zainwestować w akcje lub kupić nieruchomość, zakup sztabki złota nie jest jednak żadnym problemem, ceny zaczynają się bowiem od 200 PLN.

Złoto jest łatwo dostępne, a jednocześnie jego wartość może być przenoszona w czasie, trudno więc dziwić się, że tak często jest uważane za znakomity sposób na zabezpieczenie środków. Nawet niewielkie lokaty umożliwiają odłożenie pieniędzy, z których można będzie skorzystać w przyszłości.

Jak inwestować?

Złoto a pieniądz

Gdy mówimy o zaletach złota inwestycyjnego, nie możemy zapomnieć o jeszcze jednej kwestii. To przecież właśnie ono jest postrzegane jako najbardziej naturalna przeciwwaga dla pieniądza w klasycznym ujęciu tego słowa. Ma to duże znaczenie w czasie kryzysu, gdy spadają ceny nieruchomości i upadają firmy, z którymi wiążą się osoby inwestujące na giełdzie. Właśnie w tych najtrudniejszych okresach złoto najbardziej zyskuje na wartości i już choćby dlatego jest instrumentem finansowym, którym warto się zainteresować.

Bez względu na to, jaki cel nam przyświeca, warto, abyśmy mieli na uwadze to, że lokowanie środków w złocie to doskonałe, opłacalne rozwiązanie, którym warto się zainteresować.

Redakcja Menni.pl