27 marca 2017 Udostępnij

Srebro jako aktywa finansowe

Srebro należy do najcenniejszych metali na świecie, choć wiedza na jego temat – nawet wśród zawodowych inwestorów – jest stosunkowo niewielka. Uwaga inwestorów skupia się głównie na złocie, na temat którego można znaleźć całe książki. Srebrem interesuje się dość niewielu ludzi, co sprawia, że w powszechnej świadomości panuje wiele mitów na jego temat. Mity takie powodują, że nie traktujemy srebra jako poważnego sposobu na inwestowanie, co jednak jest wielkim błędem. Warto dowiedzieć się na jego temat więcej i poznać jego rzeczywistą wartość.

Metal przemysłowy czy metal na monety?

Srebro jest kojarzone głównie z numizmatyką i pieniędzmi. Dużą popularnością cieszą się monety srebrne, na których wybity jest konkretny nominał. Srebro jest jednak bardzo szeroko wykorzystywane również we współczesnym przemyśle, trudno zatem określić je jednoznacznie jako metal szlachetny. Obraz taki pozostał jeszcze z dawnych lat, kiedy złoto faktycznie było wykorzystywane głównie jako pieniądz. Straciło tę pozycję mniej więcej w latach 60 ubiegłego wieku. Doprowadził do tego ogromny wzrost zapotrzebowania na srebro w przemyśle, przez który jego rezerwy zaczęły topnieć tak szybko, że wycofano go z użycia w finansach.

Srebro jest drugim materiałem posiadającym najwięcej zastosowań w przemyśle – wyprzedza je jedynie ropa naftowa. Jest ono bardzo powszechnie stosowane między innymi w medycynie, odgrywa też ważną rolę w elektronice. Jest to bardzo ważne, bowiem dzięki temu wysoki popyt na srebro nie jest kreowany jedynie przez sektor inwestycyjny.

Numizmatyka

Srebro czy złoto

Srebro jest zazwyczaj stawiane na równi ze złotem. W rzeczywistości jednak różnice są tu ogromne. Przede wszystkim podaż złota inwestycyjnego nadal jest bardzo duża, podczas gdy zapasy srebra maleją z roku na rok. Biorąc pod uwagę fakt, jak bardzo srebro jest potrzebne we współczesnym przemyśle można zrozumieć, że jest to niezwykle opłacalna inwestycja.

Dawniej proporcja pomiędzy ceną złota a srebra wynosiła 1:16. Dziś wielu ludzi przewiduje powrót do takiego stanu, choć nie jest to wcale tak oczywiste. Śledząc wykresy z ostatnich dekad łatwo można zauważyć, że relacja ta jest bardzo zmienna i uzależniona od różnych czynników. W różnych okresach miała zatem zupełnie odmienną wartość. Trzeba mieć tego świadomość, kiedy zaczyna się inwestować w srebro. Dobrze jest śledzić wartość tej relacji i na podstawie wysuniętych z niej wniosków decydować, czy należy sprzedawać czy kupować srebro.

Srebro - cena

Śledząc zmieniające się trendy w cenie srebra można w pewien sposób przewidywać przyszłe zmiany. Trzeba jednak podchodzić do tego z pewną ostrożnością, bowiem srebro jest pod tym względem dość specyficzne. Ostatni wielki okres tego metalu miał miejsce w latach 80, kiedy uncja srebra kosztowała 50 dolarów. Dziś cena wynosi około 20 dolarów za uncję. Trzeba jednak pamiętać, że znacznie zmieniła się też siła nabywcza dolara.

Srebrne monety

Srebro - monety czy sztabki?

Mówiąc ogólnie, kupowanie srebrnych monet opłaca się bardziej niż kupowanie sztabek. Przede wszystkim ich późniejsza sprzedaż jest znacznie łatwiejsza. Ponadto obowiązujące przepisy podatkowe sprawiają, że srebro w monetach jest nieco tańsze, niż to w sztabkach. Sztabki stają się bardziej opłacalne w przypadku, kiedy na taką inwestycję przeznacza się więcej niż 300 tysięcy złotych. Wówczas można robić zakupy w specjalnych magazynach, w których kupujący nie płaci podatku VAT.

Podsumowanie

Srebro jak najbardziej zasługuje zatem na większą uwagę ze strony każdego przedsiębiorcy, który chce skuteczniej lokować i pomnażać swój kapitał. Wiele wskazuje na to, że w najbliższych latach ceny srebra mocno poszybują w górę, co czyni z tego doskonałą inwestycję. Co prawda najbardziej optymistyczne prognozy mówią o cenach rzędu 500 dolarów za uncję, co jest raczej mało realne. Z drugiej strony, oczekiwanie poziomu 100 dolarów za uncję nie jest już tak szalone. Przy srebrze jesteśmy dodatkowo znacznie mniej uzależnieni od zawirowań na światowych rynkach i kryzysów politycznych.

Redakcja Menni.pl