26 marca 2017 Udostępnij

Srebro - czy jest to dobra inwestycja

Czy warto inwestować w srebro?

W starożytności złote i srebrne monety pełniły rolę pieniądza. Z biegiem czasu zastąpiono je, początkowo brązem i żelazem, aż wreszcie papierowymi banknotami i wirtualnymi zapisami bankowymi.

Psucie pieniądza doprowadziło do podziałów i upadku państw np. Cesarstwa Rzymskiego. Decydenci zapominali, że pieniądzem można manipulować, gdy panuje ogólne zaufanie do danego środka płatniczego. Światowe zaufanie do amerykańskiego dolara zaczyna spadać, co może oznaczać upadek Stanów Zjednoczonych.

Złoto zachowuje wartość w czasie, co czyni je wspaniałym narzędziem ochrony oszczędności. Inwestycja w złoto ma jednak sens wtedy, gdy decydujemy się na budowanie własnych jego rezerw. Pomocne są tu programy oszczędnościowe oparte o fizyczne złoto. Srebro jest równie dobrym narzędziem inwestycyjnym.

Myśląc o ulokowaniu oszczędności w srebrze warto przeanalizować kilka czynników:

Kurs srebra 

Kiedyś za 1 uncję złota kupowano 15-16 uncji srebra, stosunek ten był podobny na całym świecie. Od 1971r. uległo to znacznej zmianie i ustabilizowało na poziomie 1:80, a srebro zyskało określenie „złota dla ubogich”. Stało się tak za sprawą podpisanej przez Nixona ustawy znoszącej konieczność zabezpieczenia dolara złotem.

Stany Zjednoczone upłynniły niemal wszystkie rezerwy srebra, powodując spadek cen oraz zainteresowania tym metalem na 30 lat. Jednak ostatnio inwestorzy przypomnieli sobie o srebrze i jego ceny pną się w górę, obecnie kurs wynosi 1:60. Analitycy prognozują powrót do dawnej proporcji - 1:16. Optymiści uważają, że będzie to 1:1, z powodu bezpowrotnej utraty dużych zasobów srebra na rzecz przemysłu.

Ile kosztuje srebro?

Zasoby srebra

Szacuje się, że w skorupie ziemskiej jest 17 razy więcej srebra niż złota. Jednak jego znacznie wykorzystanie w przemyśle mogło sprawić, że po raz pierwszy w historii jest go mniej niż złota.

Czy srebro to dobro konsumpcyjne?

Złoto wydobyte z głębi ziemi pozostaje w stałej formie - sztabek, monet, biżuterii. Srebro natomiast jest surowcem zużywanym, nierzadko produktem ubocznym wydobycia innych metali kolorowych – złota czy miedzi. Dochodowych kopalń srebra pierwotnego jest niewiele, a wysoko opodatkowane wydobycie, które zaspokaja rocznie 70% światowego zapotrzebowania zniechęca do poszukiwań nowych złóż.

Srebro - zastosowanie w przemyśle

Srebro ma wiele właściwości - eliminuje bakterie i używa się go w materiałach opatrunkowych, medycznych, związanych z higieną żywności oraz w kosmetologii. Przewodzi także ciepło i prąd, ma więc szerokie zastosowanie w przemyśle - każdy komputer, monitor czy telefon komórkowy, a także baterie i filtry do wody zawierają elementy ze srebra. W 2008r. zapotrzebowanie na srebro wyniosło 888 mln uncji, z czego przemysł wygenerował 50,3% popytu, branża jubilerska 17,8%, a fotograficzna 11,8%, w produkcji monet i medali wyniósł prawie 7%, inwestorom finansowym pozostawiając zaledwie kilkanaście procent.

Zapotrzebowanie na metale szlachetne

Niepewne czasy, obawa przed kryzysem, dewaluacja dolara amerykańskiego sprawiają, że rośnie zapotrzebowanie na pewne lokaty. Złoto jako materia przechowująca wartość stanowi ok 87% rocznego popytu. Tylko 35% rocznego obrotu srebrem służy przechowywaniu wartości, chociaż ma duży potencjał, zwłaszcza w połączeniu z handlem złotem.

Zastosowanie srebra

Wzrost wartości złota

Metale szlachetne maja stałą wartość i ta silna pozycja ogranicza swobodę manipulowania ich ceną.

Stanom Zjednoczonym zależało na utrzymaniu wysokiej wartości dolara, z powodu niskiej ceny złota. Banki centralne pod presją USA przez ostatnie dwie dekady ubiegłego wieku próbowały manipulować ceną złota, wyprzedając swoje rezerwy.

Zasady wyprzedaży oficjalnych rezerw złota zostały uregulowane we wrześniu 1999r. 14 krajowych centralnych banków z Europy oraz Europejski Bank Centralny zawarło umowę, ustalając limit wyprzedaży oficjalnych rezerw złota do 400 ton na rok dla jednego banku. W 5-letnim okresie obowiązywania tej umowy banki centralne wyczerpały limit i sprzedały 2 tys. ton złota. Najwięcej Szwajcaria – 1170 ton, dalej Wielka Brytania, pozbywając się połowy rezerw - 345 ton złota. Dziś liczą straty w miliardach dolarów.

Umowa obowiązująca od 2004 do 2009 zwiększyła limit wyprzedaży złota do 500 ton rocznie.
Banki centralne nie wykorzystały go i upłynniły tylko 1884 ton złota, na czym zaważył ostatni kryzys.

Najmniej złota sprzedano w 2009r., kiedy banki centralne stawały częściej po stronie kupujących, niż sprzedających. Trzecia umowa z 2009r. ustanowiła limit sprzedaży rezerw na 400 ton rocznie. Na razie, oprócz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, nie zgłoszono chęci sprzedaży znaczących ilości złota. W listopadzie ubiegłego roku tylko MFW sprzedał 212 ton złota, zapowiadając sprzedaż kolejnych 191.

Ponadto, wśród państwa azjatyckich wzrasta zainteresowanie lokowaniem nadwyżek z handlu zagranicznego w bezpieczne instrumenty. Chiny tracą zainteresowanie obligacjami USA coraz chętniej kupując złoto. Obywatele Azji mają skłonność do lokowania nadwyżek finansowych w metalach szlachetnych

Kurs srebra

Z powodu niepewnej sytuacji gospodarczej na świecie, w najbliższym czasie nie należy spodziewać się, znaczącej podaży złota ze strony banków centralnych. W tej sytuacji przy dużym popycie inwestycyjnym cena złota może wzrosnąć - zdaniem analityków, w krótkim czasie może ulec przynajmniej podwojeniu. Wzrost ceny złota może pociągnąć wzrost cen srebra.

Kurs srebra i złota

Średnio, przez ostatnie 42 lata, na zmianę kursu złota o 1% odpowiada zmiana kursu srebra o 1,75%, w górę i w dół. Inwestujący w kruszce i oczekujący wysokich zysków w złocie, powinni spodziewać się jeszcze wyższych zysków w srebrze. W latach 2002-2006 roczna stopa zwrotu z inwestycji w srebro wynosiła 36%, a w złoto 26%, w 2006r. wynosiła 47% i dwukrotnie przewyższała stopę zwrotu z inwestycji w złoto - 23,2%.

Złoto - substytut

Wraz ze wzrostem cen złota następuje wzrost cen złotych wyrobów jubilerskich, może to spowodować zastępowanie biżuterii złotej srebrną. 

Redakcja Menni.pl