27 sierpnia 2021 Udostępnij

Co to jest rynek niedźwiedzia?

Rynek niedźwiedzia może dotyczyć każdego zbywalnego aktywa w dowolnym czasie. Rynki finansowe często zmierzają w określonym kierunku przez dłuższy czas. Tak jak istnieją rynki byka, można łatwo znaleźć się na rynku niedźwiedzia. Warunki są zupełnie inne, ale nadal można na nim zarabiać pieniądze.

Spis treści

 • Zrozumienie trendów na rynkach finansowych
 • Najczęstsze czynniki wywołujące rynek niedźwiedzia
 • Znaczenie zaufania inwestorów
 • Rynek niedźwiedzia jest trendem
 • Co się dzieje na rynku niedźwiedzia?
 • Fazy rynku niedźwiedzia
 • Przykład zmieniających się trendów
  • Zarabianie pieniędzy na rynku niedźwiedzim
 • Strzeż się fałszywych odwróceń
 • Wnioski

Zrozumienie trendów na rynkach finansowych

Rynek finansowy, taki jak akcje, może być często podzielony na trzy możliwe fazy sentymentu:

 • Rynek niedźwiedzia: ceny spadają w sposób ciągły bez natychmiastowego odreagowania. Etykieta ta ma zastosowanie, gdy rynek traci 20% wartości w ciągu kilku godzin lub dni.
 • Rynek byka: ceny stale idą w górę bez żadnego odreagowania. Etykietę tę stosuje się, gdy rynek zyskuje 20% wartości w ciągu kilku godzin lub dni.
 • Rynek boczny: ceny pozostają praktycznie niezmienione przez długi okres czasu, który może trwać kilka dni, tygodni lub miesięcy. Ta etykieta ma zastosowanie, gdy zmiany cen są mniejsze niż 1% dziennie.

Każdy rynek finansowy regularnie przechodzi przez różne etapy, tworząc "cykl rynkowy". W przeciwieństwie do tego, co niektórzy mogą myśleć, te cykle rynkowe będą się powtarzać. Kolejność, w której odbywają się mogą się różnić. Mimo to, ogólnie rzecz biorąc, każdy składnik aktywów będzie widział niedźwiedzie, byki, i boczne okresy.

Wszystkie cykle rynkowe korelują z oczekiwaniami inwestorów i przewidywaniami dla tego konkretnego składnika aktywów. Dodatkowo, ogólny wolumen obrotu - lub płynność - na rynku może wpływać na cykle w duży sposób. Częściej niż rzadziej, na oczekiwania inwestorów wpływają wydarzenia zewnętrzne, w tym nowe środki regulacyjne, napięcia polityczne i wydarzenia wpływające na sektor finansowy.

Powszechne czynniki wywołujące rynek niedźwiedzia

Na liście potencjalnych wydarzeń, które mogą wywołać cykl rynkowy, wzrost gospodarczy jest często czynnikiem przyczyniającym się do tego. Jeśli gospodarka ma się dobrze, rynki finansowe mają tendencję do przechodzenia przez okres wzrostowy, potencjalnie kończący się rynkiem byka.

Analogicznie, załóżmy, że wzrost gospodarczy jest powolny lub rośnie w negatywnym tempie. W takim przypadku inwestorzy będą chcieli chronić swój portfel i mogą sprzedawać określone aktywa. Jeśli w tym samym okresie wystarczająco dużo osób dokona sprzedaży, może wystąpić rynek niedźwiedzia.

Potencjalne oznaki słabnącego lub ujemnego wzrostu gospodarczego obejmują:

 • Wyższe bezrobocie
 • Niski dochód do dyspozycji
 • Spadek produktywności i eksportu towarów
 • Interwencja rządu w gospodarkę

Należy pamiętać, że interwencja rządu może przybierać różne formy i kształty. Do najbardziej znanych przykładów należą:

 • Zwiększenie podatków.
 • Obniżenie oprocentowania kont oszczędnościowych.
 • Oferowanie pakietów stymulacyjnych w celu pobudzenia gospodarki.

Podczas pandemii COVID-19, wszystkie rządy wydały pakiety stymulacyjne, które często mają długoterminowy negatywny wpływ na gospodarkę kraju.

Znaczenie zaufania inwestorów

Każdy rynek finansowy jest tylko tak silny jak zaufanie ludzi, którzy na nim inwestują. Jeśli inwestorzy spodziewają się negatywnego obrotu wydarzeń, będą uciekać się do szybkiego podjęcia działań. W większości przypadków inwestorzy mogą wywołać mały rynek niedźwiedzia, zanim pojawią się jakiekolwiek złe wiadomości.

Doskonałym przykładem spadku zaufania inwestorów jest sytuacja, gdy spółki giełdowe - Apple, Tesla, Facebook i inne - ogłaszają swoje kwartalne wyniki finansowe. Jeśli inwestorzy spodziewają się słabych wyników, prawdopodobnie zaczną sprzedawać akcje jeszcze przed ogłoszeniem wyników.

Zaufanie inwestorów może zostać dość łatwo zachwiane. Większość z tych inwestorów aktywnie poszukuje wiadomości, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na ich portfel. Nawet niewielka plotka może wystarczyć, aby skłonić niektórych do jak najszybszego upłynnienia posiadanych akcji.

Niektórzy inwestorzy i traderzy stosują podejście "kupuj plotki, sprzedawaj wiadomości" jako aktywną strategię handlową. Twój przebieg może się różnić przy badaniu tej opcji.

Rynek niedźwiedzia jest trendem

Jak wspomnieliśmy w poprzednim artykule, rynki finansowe regularnie przechodzą przez trendy. Trendy te mogą występować w trzech formach: rynek byka, rynek niedźwiedzia oraz handel boczny.

Nierzadko zdarza się, że rynek byka zmienia się w trend niedźwiedzi, po którym następują miesiące handlu bocznego, zanim cykl zaczyna się od nowa. Takie trendy mają zastosowanie tak samo do kryptowalut, jak i do każdego innego rynku.

Próba przeciwstawienia się rynkowi niedźwiedzia jest praktycznie niemożliwa. Podczas gdy negatywna presja rynkowa w końcu się skończy, nie ma sensu łapać spadającego noża. Podążanie za ogólnym trendem rynkowym jest często lepszym rozwiązaniem, nawet jeśli oznacza to wykorzystanie dźwigni finansowej na instrumenty pochodne zamiast trzymania się transakcji spot.

Co się dzieje na rynku niedźwiedzia?

Kluczowe jest rozróżnienie pomiędzy cyklem rynku niedźwiedzia a korektą cenową. Ta ostatnia może wystąpić podczas każdego trendu byka lub okresu handlu bocznego. Korekta cenowa często nie trwa długo, choć może szybko wywołać znaczącą zmianę cen.

Z drugiej strony, rynek niedźwiedzia jest o wiele bardziej wszechobecny. Kiedy ten trend rozpoczyna się, niedoświadczeni traderzy są tymi, którzy ryzykują utratę największych pieniędzy. Dodatkowo, jest to silny "znak ostrzegawczy" dla tych, którzy wchodzą na rynki finansowe bez wymaganej wiedzy. Jeśli jedna z twoich pierwszych transakcji idzie na południe z powodu silnego rynku niedźwiedzia, możesz nie być skłonny do powrotu.

rynek

Duża różnica między rynkiem byka a rynkiem niedźwiedzia polega na tym, jak szybko następują zmiany. Na rynku byka potrzeba o wiele więcej czasu, aby popchnąć wyższe wartości, ponieważ będą istniały kluczowe punkty oporu do pokonania. Na rynku niedźwiedzia natomiast, traderzy mogą bardzo szybko przesunąć cenę w dół. Poziomy wsparcia są często o wiele bardziej kruche niż poziomy oporu, ponieważ nie są one "psychologiczne".

W związku z tym, niedźwiedzi trend może wywołać dzienne zmiany cen o 10% lub więcej. Na rynku byka, zyskanie 10% może zająć kilka dni, jeśli nie tygodni lub miesięcy.

Fazy rynku niedźwiedzia

Traderzy i inwestorzy wymyślili sposoby, aby spróbować i przewidzieć rynek niedźwiedzia zanim on nastąpi. W związku z tym, można stwierdzić, że istnieje kilka "faz" rynku niedźwiedzia. Są one następujące:

 1. Wysokie ceny i wysoki sentyment inwestorów prowadzą do szerokiej realizacji zysków i zakończenia trendu wzrostowego.
 2. Ceny zaczynają szybko spadać, handel się nasila - ale presja kupna pozostaje mniejsza niż presja sprzedaży. Wskaźniki ekonomiczne zaczynają przesuwać się na terytorium negatywne. Kapitulacja jest tylko kwestią czasu.
 3. Na rynek wkraczają spekulanci, którzy nieznacznie podnoszą ceny i zwiększają wolumen handlu. Ich wpływ nie jest odczuwalny od razu, ale wyprzedaż zaczyna zwalniać.
 4. Ceny nadal powoli spadają. Inwestorzy zaczynają składać zlecenia kupna po cenach, które uważają za wartościowe, tworząc w ten sposób dolną granicę cenową. Zaczynają napływać dobre wiadomości, a cena zaczyna się odbijać.

Kiedy ostatnia faza zaczyna nabierać kształtów, rezultatem rynku niedźwiedzia będzie albo handel boczny - powolne rozszerzanie dna cenowego i przekształcenie go w poziom wsparcia - albo całkowite odwrócenie w rynek byka. Używając odpowiednich wskaźników analizy technicznej, inwestorzy mogą określić, w którą stronę rynek podąży w przyszłości.

Przykład zmiany trendu

Znalezienie przykładu rynku byka przechodzącego w gwałtowny rynek niedźwiedzia nie jest trudne. W marcu 2020 roku, kiedy koronawirus został uznany za globalną pandemię, amerykańskie rynki akcji gwałtownie załamały się na kilka dni. Chociaż od tego czasu udało im się odzyskać część strat, jest to doskonały przykład materializacji niedźwiedziego trendu.

To, co czyni ten wykres niezwykłym, to fakt, że nie było żadnych oznak przełamania byczego trendu wzrostowego aż do kilku dni przed krachem. Rynki finansowe to żywe i oddychające stworzenia, które w jednej chwili mogą zmienić bieg i wywołać zupełnie inne nastroje.

Innym przykładem jest kryzys finansowy z lat 2007-2009. Wszystko zaczęło się, gdy S&P 500 osiągnął wysoki poziom w październiku 2007 r., wywołując krach o ponad 50% w ciągu następnych 18 miesięcy. Krach nastąpił z powodu niespłacanych kredytów hipotecznych, które zaciążyły na amerykańskiej gospodarce. Był to zbieg niekorzystnych wydarzeń gospodarczych, które potęgowały negatywne nastroje inwestorów i podsycały panikę na światowym rynku akcji.

Zarabianie pieniędzy na rynku niedźwiedzia

Podczas hossy zarabianie pieniędzy jest stosunkowo łatwe. Kupujesz aktywo rosnące w cenie i próbujesz je sprzedać po wyższej cenie. Możliwe jest powtarzanie tego cyklu w kółko, zarabiając pieniądze za każdym razem. Są to zabawne i najbardziej proste trendy rynkowe, aby zarobić dobre pieniądze. Jednakże, nadal wymagają one realnej strategii handlowej i podstawowej wiedzy na temat wskaźników rynkowych.

Często najlepiej jest nie kupować bezpośrednio aktywów, gdy cena nadal spada na rynku niedźwiedzia. Zamiast tego, należy śledzić trend i krótkie tego konkretnego rynku za pomocą kontraktów terminowych lub instrumentów pochodnych. Może być nawet warto lewarować swoją pozycję, zakładając, że wskaźniki potwierdzają, że ten rynek niedźwiedzia może trwać przez jakiś czas.

Inną opcją, którą warto rozważyć, jest zawieranie transakcji swingowych. Chociaż jest to stosunkowo ryzykowne, będą sytuacje, kiedy niedźwiedzie momentum zostanie na krótko przełamane. Scalping tych tymczasowych niżów i wyżów może przynieść przyzwoite zyski. Wymaga to jednak szerokiej wiedzy rynkowej i dużego apetytu na ryzyko. Tak długo jak twój ogólny handel podąża za obecnym trendem, wyniki mogą okazać się opłacalne.

Dla traderów, którzy wolą nieco inną opcję, eksperymentowanie z odwróconymi ETF-ami może być dobrą opcją. Indeksy te są tworzone w celu wyrażenia niedźwiedziego sentymentu do aktywów, które śledzą. Jest to przydatne narzędzie do wykorzystania rynku niedźwiedzia. Inwestorzy często mogą wykorzystać swoje pozycje, aby wykładniczo zwiększyć zyski.

Eksperymentowanie z ETF - lub Exchange-Traded Funds - wymaga dobrego zrozumienia tych produktów, indeksów, które śledzą i tego, co reprezentuje każdy pojedynczy składnik tego indeksu. Nie jest to coś dla początkujących traderów, aby od razu w to wskoczyć. Mimo to, pozostaje to realną opcją po zebraniu niezbędnego doświadczenia rynkowego.

Uważaj na fałszywe odwrócenia

Podczas rynku niedźwiedzia, jedną z rzeczy, o których należy pamiętać jest to, że nie każda oznaka ożywienia będzie prowadzić do odwrócenia trendu rynkowego.

Rynek może "odbić się" i tymczasowo odzyskać równowagę po napaści. Wejście w długą pozycję lub dodanie aktywa do portfela w tym czasie może okazać się bardzo ryzykowne. Odbicie "dead cat bounce" zdarza się o wiele częściej niż się ludziom wydaje. Przeciwne ruchy cenowe mogą się zdarzyć, ale są one zazwyczaj krótkotrwałe.

Ponownie, często lepiej jest podążać za rynkiem niedźwiedzia, zamiast próbować wykorzystać potencjalne odbicie. Nawet jeśli mocno wierzysz w aktywa lub rynek, o którym mowa, wszystko sprowadza się do zarabiania pieniędzy w końcu. Jedna osobista opinia na temat rynku nie ma znaczenia w tym względzie.

Wnioski

Nawet jeśli nie wydaje się, że tak jest, rynek niedźwiedzia jest doskonałą okazją do zarabiania pieniędzy. Wymaga on jednak zupełnie innego podejścia niż handel na rynku byka, który jest o wiele prostszy w obsłudze. Wejście w trend niedźwiedzi bez znajomości rynku będzie kosztowało Cię pieniądze.

Niemniej jednak, z właściwą strategią handlową i wystarczającą wiedzą na temat rynków i instrumentów pochodnych, rynek niedźwiedzia jest złotą szansą, która czeka na wykorzystanie. Krótkie pozycje i niedźwiedzie kontrakty futures istnieją właśnie z tego powodu. Wykorzystanie ich pełnego potencjału jest często korzystne dla traderów.

Ważne jest, aby zauważyć, że rynki niedźwiedzia nie zawsze są negatywne. W wielu przypadkach są one logiczną reakcją na zewnętrzne wydarzenia związane z firmami lub aktywami, w tym zmiany polityczne lub decyzje rządowe. Trend niedźwiedzi może służyć jako "reset" dla rynku, który ostatnio zbyt szybko odnotował zbyt duży wzrost. Nie zaneguje on automatycznie wszystkich tych zysków, ale może pomóc stworzyć bardziej stabilny poziom cen na przyszłość.

Redakcja Menni.pl