12 września 2021 Udostępnij

Magia kryjąca się za alokacją aktywów i dywersyfikacją

W świecie finansów, nie ma sposobu na zarabianie pieniędzy bez narażania się na ryzyko. Jak znaczący jest to czynnik ryzyka, zależy w znacznym stopniu od tego, w jaki sposób indywidualny inwestor podchodzi do różnych rynków. Wyeliminowanie wszelkiego ryzyka nigdy nie jest możliwe, ale możliwe jest zanegowanie określonych potencjalnych skutków ubocznych.

Dwie metody, które należy wziąć pod uwagę to alokacja aktywów i dywersyfikacja. Każda z tych opcji może znacząco wpłynąć na parametry ryzyka, ale traderzy mogą mieć większe szanse na pozostanie w zielonym kolorze, gdy połączy się je w jedną całość.

Pomimo swoich nazw, żadna z tych koncepcji nie jest nowa czy innowacyjna. Mają one zastosowanie do prawie wszystkich strategii handlowych i zarządzania ryzykiem na rynku, niezależnie od tego, czy jesteś początkującym czy doświadczonym traderem.

Spis treści

 • Cel alokacji i dywersyfikacji aktywów
 • Ramy nowoczesnej teorii portfela
 • Rozróżnianie klas aktywów
 • Która strategia alokacji aktywów?
 • Jak stosować alokację i dywersyfikację aktywów?
 • Aktywna Dywersyfikacja z aktywami kryptowalutowymi
 • To nie jest niezawodna metoda
 • Myśli końcowe

Cel alokacji i dywersyfikacji aktywów

Choć te dwa pojęcia mogą na początku wydawać się mylące, często są one stosowane zamiennie. Nie oznacza to jednak, że są one takie same, ponieważ mają różny wpływ na zarządzanie ryzykiem.

Inwestorzy często polegają na alokacji aktywów, aby stworzyć równowagę dla inwestowania w wiele aktywów w ramach portfela. Zazwyczaj zaleca się, aby inwestorzy dzielili swoje portfele na mniejsze części i zmieniali równowagę aktywów w zależności od panujących warunków rynkowych.

Dywersyfikacja, z drugiej strony, odnosi się do sposobu, w jaki dokonuje się ogólnych inwestycji w te aktywa. W każdej chwili można przypisać więcej lub mniej pieniędzy do któregoś z aktywów w portfelu. Przesunięcie wokół alokacji kapitału może okazać się opłacalne, w zależności od aktywów i warunków nadrzędnych.

Założenia nowoczesnej teorii portfelowej

W świecie finansów istnieją modele matematyczne dla wszystkiego, co przychodzi nam do głowy. Koncepcja alokacji aktywów i dywersyfikacji podlega jednemu z takich modeli, wprowadzonemu w 1952 r. przez Harry'ego Markowitza, który później otrzymał za ten wkład Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii.

Każdy przyzna, że różne kategorie aktywów będą poruszać się niezależnie od siebie. Warunki rynkowe mogą sprawić, że popularny składnik aktywów osiągnie bardzo dobre wyniki, podczas gdy inne aktywa odnotują odwrotny wpływ. Jeden składnik aktywów może niedomagać, podczas gdy inne popularne rynki odnotowują solidny wzrost. Jest to jeden z powodów, dla których równoważenie portfela i przesuwanie alokacji kapitału może okazać się korzystne w każdym momencie.

Model Nowoczesnej Teorii Portfelowej zakłada, że każdy może zmniejszyć zmienność portfela poprzez łączenie aktywów z nieskorelowanych klas. Ostatecznie, użytkownicy zwiększą swoje wyniki skorygowane o ryzyko i potencjalnie odnotują znacznie lepsze zyski. Inwestorzy mogą wykazywać apetyt na ryzyko w pewnych okresach, a w innych stają się niechętni do ryzyka. Osiągnięcie najwyższych zwrotów przy najniższym ryzyku jest głównym celem dla każdego.

Głównym wnioskiem płynącym z tej metody jest to, aby nigdy nie łączyć w portfelu aktywów, które są ze sobą skorelowane. Przy tak wielu rynkach i klasach aktywów do wyboru, nie powinno to stanowić większego wyzwania.

Rozróżnianie klas aktywów

Użytkownicy, którzy chcą rozpocząć eksperymentowanie z portfelem inwestycyjnym, będą musieli najpierw zorientować się w różnych klasach aktywów. Częściej niż nie, istnieją dwa rodzaje kategorii aktywów, które należy zbadać. Wszystkie rodzaje aktywów w tej kategorii mają pewien stopień korelacji, który może wpływać na wyniki cenowe.

Pierwszą kategorią aktywów są aktywa tradycyjne, do których należą akcje, obligacje i gotówka. Powszechnie wiadomo, że akcje i obligacje często podlegają temu samemu trendowi rynkowemu, na lepsze lub gorsze. Użytkownicy, którzy chcą zdywersyfikować swoje portfolio będą musieli wybrać jeden z tych trzech aktywów, a nie wszystkie trzy, aby zmaksymalizować swój potencjał zysku.

Drugą główną kategorią są aktywa alternatywne, które obejmują wiele rynków, które można uznać za nieskorelowane na początku. Nieruchomości, aktywa kryptowalutowe i produkty ubezpieczeniowe zazwyczaj nie pasują do tej samej kategorii. Jednakże, wszystkie one są inwestycjami alternatywnymi, które odbiegają od "normy", mimo że mogą zapewnić znacznie lepsze wyniki i zwrot w porównaniu z tradycyjnymi aktywami.

Jaka strategia alokacji aktywów?

Dla inwestorów i spekulantów istnieją dwie główne strategie alokacji aktywów, które można dziś zbadać. Można wybrać opcję strategiczną lub taktyczną, z których obie mają potencjalne korzyści i wady.

Strategiczna alokacja aktywów - SAA - to tradycyjne podejście dla tych, którzy wolą pozostać nieco pasywni w swojej strategii inwestycyjnej. Inwestorzy wybierający to podejście będą dokonywać rebalansu tylko wtedy, gdy ich pożądane alokacje zmienią się w zależności od profilu ryzyka inwestora lub oczekiwań czasowych (np. z długoterminowych na krótkoterminowe ze względu na zmienność rynku).

złoto

TAA (Tactical Asset Allocation) jest bardziej odpowiednie dla aktywnych inwestorów, którzy koncentrują się na aktywach osiągających lepsze wyniki niż rynek. Jeśli dany sektor odnotowuje silniejszy wzrost niż cały rynek, trend ten może utrzymywać się przez pewien czas. Jest to również opłacalny sposób dla tych, którzy chcą wprowadzić pewien stopień dywersyfikacji do swojego portfela w danym czasie.

Dywersyfikacja aktywów często będzie miała korzystny wpływ na portfel, niezależnie od tego, czy są one [odwrotnie] skorelowane czy nieskorelowane.

Jak stosować alokację aktywów i dywersyfikację?

Teraz, gdy teoria jest już za nami, konieczne staje się wprowadzenie wszystkiego w czyn. Najlepszym sposobem na to jest stworzenie przykładowego portfela, który obejmuje kilka różnych klas aktywów. Na przykład, połączenie akcji, obligacji, gotówki i kryptowalut jest ogólnym portfelem inwestycyjnym w 2021 roku. Ponieważ akcje, obligacje i gotówka są skorelowane w porównaniu z aktywami kryptowalutowymi, konieczne jest jak najlepsze zdywersyfikowanie aktywów kryptowalutowych.

Jednym ze sposobów, aby to zrobić, jest rozłożenie ich na różne segmenty kryptowalutowe lub kierowanie się kapitałem rynkowym:

 • Duża inwestycja w Bitcoin (do 60%)
 • Dywersyfikacja w waluty o dużej kapitalizacji (20%)
 • Niewielkie ryzyko w spółkach o średniej kapitalizacji (10%)
 • Duże ryzyko w waluty o małej kapitalizacji (10%).

Po ustaleniu tej alokacji, inwestor będzie musiał uważnie monitorować wyniki portfela. Ponieważ wszystkie te aktywa kryptowalutowe są z natury zmienne, co jakiś czas będą pojawiać się nowe możliwości. Ponadto, aktywna dywersyfikacja i rebalansowanie może okazać się konieczne, gdy którykolwiek z czterech segmentów przedstawionych powyżej osiągnie lepsze wyniki niż ogólny trend w branży. Inwestowanie w spółki, które nie radzą sobie najlepiej, może okazać się mądre, ale tylko wtedy, gdy te projekty mają długoterminowy plan, który pozwoli im wznieść się na nowe wyżyny.

Ponieważ aktywa kryptowalutowe z założenia pozostają bardzo ryzykownymi instrumentami, tworzenie portfela kryptowalut nie jest dla tych, którzy preferują pasywne podejście. Zamiast tego, jest to aktywne zadanie, aby odpowiednio zarządzać wszystkim. Możliwe jest również dalsze dywersyfikowanie w kierunku innych aktywów, w zależności od osobistych preferencji.

Aktywna dywersyfikacja za pomocą aktywów kryptowalutowych

Nawet jeśli portfel demonstracyjny przedstawiony powyżej może wydawać się wystarczająco łatwy do zdywersyfikowania, zawsze istnieją zastrzeżenia, które należy wziąć pod uwagę. Ponieważ większość aktywów kryptowalutowych jest silnie skorelowana z Bitcoinem lub Ethereum, dywersyfikacja jest bardzo trudnym zadaniem. Stworzenie zestawu nieskorelowanych aktywów z koszyka znacznie skorelowanych aktywów wydaje się niemożliwe w teorii.

W rzeczywistości jednak zdarzają się momenty, w których waluty alternatywne - mid-caps i small-caps pozornie odłączają się na chwilę od impetu cenowego Bitcoina. Uważni traderzy mogą wykorzystać te okresy na swoją korzyść, choć jest to kwestia szybkiego działania. Okazje takie jak te zazwyczaj nie pozostają dostępne przez bardzo długi czas, co jeszcze bardziej podkreśla potrzebę aktywnego zarządzania portfelem.

Sytuacja ta może się zmienić w przyszłości, gdy kryptowaluty staną się bardziej dojrzałym rynkiem. Czy i kiedy to nastąpi, pozostaje w sferze domysłów każdego. Bez dojrzałości, nie ma systematycznego podejścia do dywersyfikacji, które będzie miało długoterminową różnicę lub wpływ.

To nie jest niezawodna metoda

Na papierze, aktywna alokacja i równoważenie portfela w zależności od sytuacji rynkowej brzmi bardzo interesująco dla każdego inwestora. Jednak robienie tego w aktywny sposób jest o wiele trudniejsze niż ludzie zakładają. Nie każdy ma takie same wymagania i oczekiwania co do alokacji aktywów, co sprawia, że niektóre strategie stają się nieważne.

Ważne jest, aby wszyscy inwestorzy i spekulanci opracowali swój plan gry z wyprzedzeniem. Obejmuje to uwzględnienie alokacji aktywów i odłożenie na bok uprzedzeń rynkowych, co może być trudne dla wielu osób. Nieprzestrzeganie tej zasady osłabia potencjał portfela. Nie jest to w niczyim najlepszym interesie, aby robić to od razu po rozpoczęciu inwestycji, jednak jest to powszechna pułapka, w którą wpada wielu początkujących traderów.

Ponadto, prawie niemożliwe jest dokładne oszacowanie apetytu na ryzyko inwestycyjne. Nawet jeśli można przeanalizować historyczne dane rynkowe, aby zorientować się w ogólnych wynikach, doświadczanie ich na własnej skórze jest zupełnie inną grą. Inwestorzy często dostosowują swój apetyt na ryzyko z biegiem czasu poprzez alokację aktywów i dywersyfikację.

Uwagi końcowe

Nie można zaprzeczyć sile i potencjalnemu wpływowi alokacji aktywów i dywersyfikacji. Metody te istnieją od tysięcy lat i nadal mają dużą wartość w roku 2021 i później. Mimo to, nie są to najłatwiejsze i najprostsze koncepcje, z którymi można się zapoznać jako początkujący inwestor. Uświadomienie sobie potrzeby stosowania nowoczesnych strategii zarządzania portfelem jest pierwszym ważnym krokiem, ale zastosowanie teorii w praktyce to coś zupełnie innego.

Chociaż każdy chce zminimalizować ryzyko inwestycyjne i starać się zmaksymalizować potencjał zysku, nie zawsze jest to możliwe w sposób pasywny. Osoby poważnie myślące o alokacji aktywów i dywersyfikacji będą musiały aktywnie zarządzać swoimi portfelami - często codziennie - i przesuwać kapitał w zależności od warunków rynkowych. Rozłożenie ryzyka pomiędzy różne klasy aktywów może pomóc w osiągnięciu lepszej efektywności portfela, choć należy dokładnie rozważyć wszystkie opcje.

Szczególnie w przypadku aktywów kryptowalutowych, korelacja pomiędzy różnymi aktywami różni się od bardziej tradycyjnych inwestycji. Ponieważ prawie wszystko jest skorelowane przede wszystkim z Bitcoinem, osiągnięcie prawdziwej dywersyfikacji może być trudne. Zawsze przeprowadzaj dokładne badania rynków i inwestuj z rozwagą, aby zapobiec załamaniu się portfela.

Redakcja Menni.pl