10 września 2021 Udostępnij

Co sprawia, że złoto jest jednym z bezpiecznych aktywów?

Od lat ludzie mówią o złocie jako o bezpiecznej przystani. Dla tych, którzy znają się na finansach, to powiedzenie ma wiele sensu. Dla innych, być może nie tak bardzo, co uzasadnia pewne wyjaśnienie.

Cel bezpiecznej przystani

Nie wszystkie aktywa mogą stać się "bezpiecznymi przystaniami" domyślnie, ponieważ muszą zostać spełnione pewne kryteria. Istnieje dobry powód, dla którego takie aktywa są rzadkie, ponieważ jest to bardzo wybrany "klub", że tak powiem. Oczekuje się, że te inwestycje nie tylko zachowają swoją wartość w czasie niepewności finansowej, ale również wzrosną, gdy rynki staną się niespokojne.

Wiele instrumentów finansowych po prostu nie pasuje do tej kategorii. Na przykład waluty fiducjarne są niestabilne i podatne na utratę wartości - i siły nabywczej - Akcje również nie są bezpieczną przystanią, ponieważ ich wartość może ulegać dzikim wahaniom bez wyraźnego powodu. W rzeczywistości, ze względu na swoją globalną ekspozycję, są one być może przeciwieństwem bezpiecznej przystani.

Zanim jakikolwiek instrument inwestycyjny zacznie pełnić funkcję bezpiecznej przystani, inwestorzy muszą przeprowadzić analizę due diligence. Podążanie za radami ekspertów nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Podczas gdy większość ludzi zgadza się, że złoto jest bezpieczną przystanią, nie wszyscy myślą w ten sam sposób. Wszystkie opinie w tej sprawie są ważne.

Co sprawia, że złoto się wyróżnia

Pierwszą kwestią, którą należy sprawdzić, jest to, czy aktywa stanowiące bezpieczną przystań dywersyfikują portfel przeciętnego inwestora. W przypadku złota i innych metali szlachetnych, z pewnością tak jest. Uzyskanie ekspozycji na te rynki wymaga nieco więcej wysiłku niż w przypadku tradycyjnych opcji, takich jak akcje czy obligacje.

złoto

Po drugie, instrument inwestycyjny musi wykazywać się odpornością, gdy sytuacja staje się trudna. Każdy instrument, który jest pozornie niezależny od rynków akcji i zawirowań politycznych, może znaleźć się na liście bezpiecznych przystani.

Po trzecie, rzadkość jako jeden z głównych punktów sprzedaży jest zawsze plusem. W przeciwieństwie do akcji, walut fiducjarnych czy obligacji, złoto ma pewien stopień rzadkości. Co roku jest ono wyciągane z ziemi w znaczących ilościach, ale nie wszystko jest też rzucane na otwarty rynek. Z tego samego powodu, kryptowaluta taka jak Bitcoin może również działać jako bezpieczna przystań.

Wreszcie, ale nie mniej ważne, złoto radzi sobie wyjątkowo dobrze jako magazyn wartości. Nie jest to aktywo, którego wartość gwałtownie wzrośnie z dnia na dzień. Nie jest to jednak aktywo, którego wartość gwałtownie wzrośnie z dnia na dzień, ale też nie spadnie nagle. Ten stopień stabilności sprawił, że w oczach wielu jest to bezpieczny zakład.

Wnioski

Należy pamiętać, że lit aktywów safe haven nie pozostanie taka sama w nieskończoność. Warunki rynkowe mogą wpływać na każde aktywo w różny sposób. Złoto, choć nie jest powiązane z akcjami i obligacjami, nadal może być pod wpływem ogólnego sentymentu rynkowego. Ten również może w każdej chwili zmienić się na niedźwiedzi lub byczy.

W związku z tym, możliwe jest, że nadejdzie czas, kiedy złoto i inne metale szlachetne przestaną być bezpieczną przystanią. Dziś wydaje się to mało prawdopodobne, ale nikt nie wie, co przyniesie przyszłość.

Więcej informacji znajdziesz na: http://zloteinwestycje.com.pl/

Redakcja Menni.pl